Opublikowano Dodaj komentarz

Święta w najlepszym wydaniu!

Podaruj najbliższym najsmaczniejszy prezent!

-Voucher na 35 zł – pozwala na zrobienie zakupów w sklepie internetowym za 40zł
-Voucher na 65 zł – pozwala na zrobienie zakupów w sklepie internetowym za 80zł
-Voucher na 80 zł – pozwala na zrobienie zakupów w sklepie internetowym za 100zł

Skontaktuj się z nami – kliknij TUTAJ

Poniżej regulamin:

Regulamin sprzedaży i realizacji vouchera CaffeWasyl („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady otrzymywania i korzystania z vouchera wydanego przez CaffeWasyl. Przez użyte w niniejszym Regulaminie Caffe Wasyl pojęcia należy rozumieć: Sprzedawca/Wydawca – CaffeWasyl – Adam Wasilewski ul. J. Gagarina 13/45 41-818 Zabrze NIP: 648-126-97-75 REGON: 221710377 Rachunek bankowy Alior Bank: 13 2490 0005 0000 4500 6927 9290, Klient/konsument lub przedsiębiorca, dokonujący zakupu Vouchera,Posiadacz Vouchera lub Posiadacz – osoba wskazana imiennie (imię i nazwisko), Voucher – jednorazowy bon towarowy w formie papierowej, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie Sprzedawcy. Voucher nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą, Klient – osoba, która nabywa Vouchera,Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera, Sklep CaffeWasyl – sklep internetowy www.caffewasyl.pl prowadzone przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,Kwota Zasilenia – wartość wypisana na Voucherze,Ustawa o prawach konsumenta lub ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 1.

Voucher jest dokumentem na okaziciela lub imiennym, wystawianym przez CaffeWasyl umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez podmiot zewnętrzny, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wydawanym w formie papierowego zaproszenia opatrzonego numerem seryjnym, zawierającym określenie kwoty, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać na usługi Partnera – towary w sklepie internetowym. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość towaru lub usługi, którą Posiadacz może nabyć od Partnera na podstawie Vouchera.Termin ważności Vouchera jest do końca maja 2020 roku. (31.05.2020 roku – włącznie)W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Voucher wykorzystuje się za pośrednictwem sklepu internetowego CaffeWasyl- regulamin sklepu dostępny na stronie www.CaffeWasyl.pl

§ 2.

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Vouchera2. Regulamin dostępny jest : a. na profilu Facebook – fanpage “CaffeWasyl”

§ 3.

Sprzedaż Voucherów jest prowadzona pod numerem telefonu 530-001-266 lub pod adresem e-mail: kontakt@caffewasyl.pl. Klient dokonuje wyboru rodzaju usługi Partnera i warunki wykonania usługi oraz ustala sposób doręczenia vouchera.Płatność za Voucher dokonywana jest przez Klienta przelewem, na podstawie faktury imiennej wystawionej przez CaffeWasylPo zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, CaffeWasyl przesyła Voucher przesyłką kurierską na adres podany przez Klienta bądź ustala z Klientem indywidualny sposób dostarczenia Vouchera. Możliwy jest odbiór osobisty. Koszt dostarczenia vouchera pokrywa Klient.Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania Partnerowi oryginału Vouchera.

§ 4.

Klientowi, który nabył Voucher przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia vouchera, chyba, że Klient przed upływem tego terminu zamówił i wykorzystał u Sprzedawcy usługę, w odniesieniu do której nie przysługuje już prawo odstąpienia od umowy

§ 5.

CaffeWasyl – Adam Wasilewskiul. J. Gagarina 13/4541-818 ZabrzeNIP: 648-126-97-75REGON: 221710377Rachunek bankowy Alior Bank: 13 2490 0005 0000 4500 6927 9290 na podstawie RODO informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w RODO, w szczególności poprzez przekazanie klauzuli informacyjnej, realizującej obowiązki przewidziane w art. 13 lub 14 RODO.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2018r. Typy voucherów CaffeWasyl do wykorzystania przez sklep internetowy caffewasyl.pl.
Jeśli chcesz skorzystać z vouchera podczas płatności WPISZ KOD Z VOUCHERA.
-Voucher na 35 zł – pozwala na zrobienie zakupów w sklepie internetowym za 40zł
-Voucher na 65 zł – pozwala na zrobienie zakupów w sklepie internetowym za 80zł
-Voucher na 80 zł – pozwala na zrobienie zakupów w sklepie internetowym za 100zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Akceptuję Regulamin i Polityke prywatności